Stuckatur Stockholm

Klassiska och moderna detaljer | 0705–39 01 00

Stuckatur

Stuckatur en stil med gamla anor i Sverige

Stuckatur är en klassisk tradition som har funnits i Sverige ända sedan 1500-talet. I början var det en konstform som riktade sig till den allra rikaste delen av befolkningen, men redan på 1800-talet var den standard i stadslägenheter. När funktionalismen kom blev stuckaturen mindre populär och försvann i stort sett från svenska hem.

Men på senare år har intresset för stuckatur kommit tillbaka, inte minst när äldre byggnader med bevarad, vacker gammal stuckatur ska renoveras.

stuckatur

Vad är stuckatur?

Med stuckatur, ofta kallat bara stuck, menas oftast dekorativa gipselement. Dessa finns ofta i en byggnads interiör, men kan även användas som fasaddekoration. Om man förenklar det en aning så består stuckatur av en massa som blandats till av gips och vatten. Men materialet har varierat genom åren, ibland har man använt exempelvis, kalk, sand och annat som blandas med vatten.

Men med tiden har materialutvecklingen när det handlar om stuckatur mer och mer förskjutits till gips. Detta beror främst på att gips förr i tiden var en dyr importvara, men idag är betydligt billigare och bättre än de andra materialen. 

Användbart i många sammanhang

Stuckatur är utmärkt när man ska utföra reliefer, lister och andra dekorativa element. Stuckatur kan vara ornamenterade, handmodellerade, formgjutna eller dragna med schablon.

Vill du veta mer om stuckatur? Välkommen att kontakta oss så återkommer vi så fort som möjligt.

 

Stuckatur – klassisk stil med modern teknik